ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

DÖRTDİVAN

BOLU İLİ DÖRTDİVAN İLÇESİ
DÖRTDİVAN İLÇE TANITIM
dörtdivan
bolu dörtdivan
dörtdivan bolu
 dörtdivan resimler
dörtdivan fotoğraflar
dörtdivan manzaralar
dörtdivan görüntüler
dörtdivan köroğlu
dörtdivan video
dörtdivan spor
dörtdivan haber
dörtdivan harita
dörtdivan ulaşım
dörtdivan iklim
dörtdivan kartalkaya
dörtdivan kış
dörtdivan kayak
dörtdivan turizm
dörtdivan otel
dörtdivan yurt
dörtdivan pansiyon
dörtdivan konaklama
dörtdivan konut
dörtdivan emlak
dörtdivan daire
dörtdivan arsa
dörtdivan lojman
dörtdivan toki
dörtdivan satılık
dörtdivan kiralık
dörtdivan sağlık
dörtdivan hastahanesi
dörtdivan devlet hastahanesi
dörtdivan kaymakamlık
dörtdivan belediye
dörtdivan nüfus
dörtdivan emniyet
dörtdivan meb
dörtdivan eğitim
dörtdivan okul
dörtdivan kurs
dörtdivan lisesi
dörtdivan ekonomi
dörtdivan sanayi
dörtdivan ticaret
dörtdivan tarım
dörtdivan hayvancılık
dörtdivan dağları
dörtdivan yaylaları
dörtdivan akarsuları
dörtdivan gölleri
dörtdivan doğa
dörtdivan gezi
dörtdivan tatil
dörtdivan dernek
dörtdivan yemekleri
dörtdivan kültür
dörtdivan sanat
dörtdivan
DÖRTDİVAN İLÇE TARİHİ
Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya gelen Oğuz Türklerinin Kayı boyundan bir bölümü 1074-1076 yıllarında Dörtdivan ve çevresine yerleşmişlerdir. Yerleştikleri yerlere Oğuz boylarına özgü isimler vermişlerdir. Bu durumu İlçemizdeki köylerin isimlerinde sıkça görmek mümkündür. (Adakınık, Dülger, Bünüş, Çalköy, Cemaller, Çardak, Göbüler, Gücükler…)
Kadılar mahallesi camii
Dörtdivan’ın bir yerleşim birimi olarak kurulmasının 1197’de I. Alaaddin Keykubat zamanında olduğu tahmin edilmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde,
 Sultan I. Alaaddin Keykubat’ın Bolu Beyi iken fethettiği dağlarda Divan kösü çaldırdığı, bu nedenlede bu yerlere “DİVAN” denildiği yazmaktadır. Bu yerlerin önce 7 adet olduğu, fakat bunlardan 3’ünün küçük olduğu için kapatılıp 4’ünün
Tarihi Dörtdivan
kaldığı ve bu yüzden de adının “DÖRTDİVAN” olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Ankara Savaşı’nda yenilen Osmanlı ordusunun geri çekilmesi sırasında Timur’un Ordusu tarafından takip edilmiş, Gerede ve Dörtdivan halkı Osmanlı askerlerini savun narak Osmanlıların yeniden toparlanmasında önemli rol oynamıştır.
Dörtdivan Merkez
Halk şairi Köroğlu İlçemiz Aşağısayık Köyü Hesinler mahallesinde doğmuştur. Yine Dörtdivan, Bolu’nun Bağımsız Mutasarrıflık olduğu dönemde 39 kazadan biri idi. Daha sonra Gerede’ye bağlı bir nahiye olmuştur. Bu durum 1990 yılına kadar sürmüştür. 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı Kanunla ilçe olmuştur.
DÖRTDİVAN İLÇE COĞRAFYA
Bolu İli’nin doğusunda yer alan ilçemizin doğusunda Gerede, batısında Bolu, Kuzeyinde Yeniçağa, güneyinde ise yine Gerede ve Bolu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 284 km2 alana sahiptir. Dörtdivan ilçesi 40’-50’-00’ kuzey paralelleri ile 32’-10’-12’ doğu meridyenlerinin kesiştiği yerdedir. 
İlçemizde rakım 1167 m.dir. Kuzey Anadolu Sıradağları, Ilgaz tepesinden batıya doğru ikiye ayrılarak uzanırlar. Bu sıradağların güney kolu ilçenin güneyinde Ankara ile Dörtdivan tabii sınırlarını çizer. Doğu batı doğrultusunda uzanan bu sıradağlara Benli ve Kütüklü adı verilir. Bu sıradağların devamını teşkil eden Köroğlu Dağları da 
ilçenin güneybatısından hafif bir yay çizerek kuzeye doğru uzanırlar ve ilçenin batı tabii sınırlarını çizerler. Bu dağların en yüksek tepesi Köroğlu Tepesi olup, 2378 m.dir. Köroğlu Dağları volkanik dağlardır. Dörtdivan ilçesi yerleşim yerleri ve tarımsal alanlar genelde düzlük ve ovalıktır. Bu nedenle de yerleşim birimleri birbirine çok yakındır. 
İlçemiz en önemli akarsuyu Köroğlu Dağlarının doğu yamacında iki kol halinde çıkıp, Dörtdivan Ovasında birleşen, Gerede Ovası ortasından batı-doğu doğrultusunda akan, Çankırı topraklarından sonra Zonguldak topraklarından Filyos Çayı’na karışarak Karadeniz’e dökülen Ulusu çayıdır. Ulusu çayı ilçemiz sınırları içerisinde Sorkun, Yalacık, Düğer dereleri ile beslenmektedir.
Dörtdivan Kaymakamlığı
DÖRTDİVAN İLÇE NÜFUS DURUMU
284 km2’lik bir alana sahip olan ilçemiz 8’i mahalle 24’ü köy olmak üzere toplam 32 idari birimden oluşmuştur. 2009 yılı Genel Nüfus tespitine göre İlçe merkezinin nüfusu 3104, köylerin toplam nüfusu ise 3004 olarak tespit edilmiş olup, toplam nüfus 6108’dir.
Çiçek tarlasındaki kızlar
DÖRTDİVAN İLÇE İDARE
İlçe merkezi Çavuşlar ve Kadılar Mahallesi adıyla 2 mahalleden oluşmuşken 08.05.2005 tarihinde yapılan halk oylamasında Adakınık, Bayramlar, Çitler, Deveciler, Hacetler ve Kargıbayramlar köyleri de İlçe Belediyesine katılmayı kabul etmiştir. Bu katılım İlçe Belediye Meclisinin 06.06.2005 tarihinde aldığı karar ile kesinleşmiş ve yeni Belediye sınırları Valilikçe onaylanmıştır.
Dörtdivan Irmak
DÖRTDİVAN İLÇE SOSYAL YAPI
İlçe halkı genelde Türkmen'dir. Aralarındaki her türlü sosyal ilişkiler çok canlı ve sıkı bir bağlılık arz etmektedir. Örneğin; gerek ilçe merkezinde gerekse köylerde yapılan düğün, nişan ve cenaze törenleri çok büyük bir katılımla yapılmaktadır. İlçe halkının çoğu köylerde oturmakta olup, tarım,orman ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.
Çetikören
DÖRTDİVAN İLÇE EĞİTİM VE KÜLTÜR
Kastamonu Salnamesinden edinilen bilgilere göre 1700 yılında yapılıp, I.Cihan savaşına kadar Tedrisata devam eden Gerede ve Dörtdivan Medreselerinin olduğu haber verilmektedir. Bu medreselerde büyük alimler yetişmiştir. Dörtdivan İlçesinde ibtidaiyye
İlkokul mektebi (1909) yılında merkez ve Doğancılar’da 1926'da Cemaller ve Ortaköy de öğretime başlamıştır. Ay rica Dörtdivan da 1968 yılında orta öğretime geçilmiş olup, bunun yanında 1989 yılında ise lise öğrenimi başlamıştır.
İlçede 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında son durum aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Çayırdaki atlar
ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI GENEL DURUMU
Dörtdivan
Okul Öncesi Toplamı
İlköğretim Okulları Toplamı*
Süleler köyü yaylası
süleler köyü
4
5
54
4
4
46
831
39
Göbüler Köyü
göbüler köyü
ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI GENEL DURUMU
Dörtdivan
Anadolu Öğretmen Lisesi
Çok Proğramlı Lise
Çardak
çardak
1
7
152
3
1
16
184
17
Bünüş Köyü
bünüş  köyü
Örgün Eğitim Kurumlarının toplam okul sayısı 10, toplam derslik sayısı 74, toplam öğrenci sayıları 1221, toplam öğretmen sayıları ise 63'tür.) Taşımalı öğretim durumu ise 4 adet taşıma merkezine 39 yerleşim biriminden 431 öğrenci 27 araçla taşınmakta olup, taşınan öğrencilere İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca öğle yemeği verilmektedir. İlçede 8 yıllık ilköğretim uygulaması başarılı bir şekilde devam etmektedir.
Aşağı Sayık Köyü
aşağı sayık köyü
İlçe Halk Eğitim Merkezi faaliyetlerine 1992-1993 yılında başlanmıştır. Günümüze kadar halıcılık,nakış,giyim,boyala ve bilgisayar dalında kurslar açılarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ayrıca Halk Eğitim bünyesinde
 Çok Programlı Lisenin atölyesinde hizmetini devam ettirmekte olan Döner Sermayeli Ağaç İşleri Atölyesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Şu anda iş olmadığından faaliyet yoktur. İş alınması durumunda faaliyetlerine devam edecektir. 2009-2010 öğretim yılında ilçede metal,nakış,anne ve çocuk eğitimi kursları
açılmış olup, bu kurslardan metal kursunda 16 erkek, nakış kursunda 20 kadın, anne ve çocuk eğitimi kursunda da 12 kadın kursiyer kurs görmüştür. İlçede basımevi, sinema, tiyatro yoktur. Zaman zaman genel idarenin düzenlediği sportif faaliyetler yapılmaktadır.
DÖRTDİVAN İLÇE EKONOMİ
Dörtdivan İlçesi öteden beri tarımla uğraşan bir yöre olup, arpa, buğday, patates yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çiftçilere alternatif ürün olarak bedelsiz yem bitkisi tohumluğu dağıtımı yapılmış olup
ilçe ekonomisine katkıda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır.
 Son 18 senedir broiler türü et tavukçuluğu yapılmaktadır. İlçede broiler kümes adeti 174 olup, yıllık toplam kapasitesi 1.700.000'dir. Büyükbaş hayvan sayısı 7491, küçükbaş hayvan sayısı 6950 adettir. İlçede arı potansiyeli gittikçe azalmakta olup, 2010 yılı itibariyle ilçe merkezi ve köylerde 600 adet kovan mevcuttur.
İlçeye bağlı 10 köyde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve ilçe merkezinde 1 adet Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur. Kooperatiflere bağlı 33 yerleşimde 1626 kayıtlı ortak mevcut olup, çiftçimize tohumluk, kimyevi gübre, zirai alet, zirai makine, zirai mücadele ilaçlan tüketim ve pazarlama, akaryakıt ve yedek parça, hayvan alımı ile nakit para konularında yardım etmektedirler.
İlçede 1 adet Merkez Sağlık Gurup Başkalığı Tabipliği mevcuttur. Sağlık hizmetlerini 4 doktor, 1 Tıbbi sekreter, 1 Hemşire, 2 Ebe, 4 ATT. ve 2 şoför ile yürütülmektedir. İlçede 2 adet eczane mevcuttur.
DÖRTDİVAN İLÇE YAYLALARI
İlçemizin merkez mahalleleri de dahil olmak üzere hayvancılık yapan tüm yerleşim birimlerin de yaylacılık halen yapılmaktadır. Yılın 3 ay gibi bir kısmı (Mayıs- Haziran-Temmuz ) ayları yaylalarda geçer. Karapınar yaylası gibi kışlak tabir edilen yaylalarımız da mevcuttur.
DÖRTDİVAN İLÇE COĞRAFYA
dörtdivan ilçe coğrafya
Bolu İli’nin doğusunda yer alan ilçemizin doğusunda Gerede, batısında Bolu, Kuzeyinde Yeniçağa, güneyinde ise yine Gerede ve Bolu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 284 km2 alana sahiptir. Dörtdivan ilçesi 40’-50’-00’ kuzey paralelleri ile 32’-10’-12’ doğu meridyenlerinin kesiştiği yerdedir. İlçemizde rakım 1167 m.’dir. 
Kuzey Anadolu Sıradağları, Ilgaz tepesinden batıya doğru ikiye ayrılarak uzanırlar. Bu sıradağların güney kolu ilçenin güneyinde Ankara ile Dörtdivan tabii sınırlarını çizer. Doğu batı doğrultusunda uzanan bu sıradağlara Benli ve Kütüklü adı verilir. Bu sıradağların devamını teşkil eden Köroğlu Dağları da ilçenin güneybatısından hafif bir yay çizerek kuzeye doğru uzanırlar ve ilçenin batı tabii sınırlarını çizerler. Bu dağların en yüksek tepesi Köroğlu Tepesi olup, 2378 m.’dir.
 Köroğlu Dağları volkanik dağlardır. Dörtdivan ilçesi yerleşim yerleri ve tarımsal alanlar genelde düzlük ve ovalıktır. Bu nedenle de yerleşim birimleri birbirine çok yakındır. İlçemiz en önemli akarsuyu Köroğlu Dağlarının doğu yamacında iki kol halinde çıkıp, 
Dörtdivan Ovasında birleşen, Gerede Ovası ortasından batı-doğu doğrultusunda akan, Çankırı topraklarından sonra Zonguldak topraklarından Filyos Çayı’na karışarak Karadeniz’e dökülen Ulusu çayıdır. Ulusu çayı ilçemiz sınırları içerisinde Sorkun, Yalacık, Düğer dereleri ile beslenmektedir