ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

SEBEN

Kaşbıyıklar Köyü sınırları içinde 4 – katlı kaya evler şeklinde olup, her kat birbirine baca merdivenlerle bağlıdır. Yol durumu iyi olmadığından dağ sporunu sevenler için idealdir. İlçeye uzaklığı 5 km civarındadır. Çevresi püskürük kayalar ile doludur. SOLAKLAR MAĞARALARI : Solaklar Köyü yakınında bulunan bu mağaraların ilçeye uzaklığı 3 km civarındadır. Burada bulunan kaya evlerde 4 – 5 katlı birer Firik evidir. Dağ yamacında olduğundan tırmanmaya müsaittir. Ulaşımı kolaydır. YUVA – SENDİK MAĞARALARI : Yuva Köyü yakınında Çeltikdere Vadisi’nin kuzeyinde Kınıkcı Deresi yamacındadır. Küp biçiminde 4 – 5 katlı ev şeklinde olup çevresindeki 300 koyun sığabilecek büyüklükteki mağaralarla bir bütün teşkil etmektedir. 
 Seben İlçemizde birbirine yakın aralıklarla kayalara oyularak yapılmış çok sayıda evden oluşan küçük yerleşimler bulunmaktadır. Bu kaya evler Muslar, Çeltikdere, Yuva, Karca, Seylik yörelerinde bulunmaktadır. En önemlilerinden biri de burada bulunan Kaya evleri (gavur evleri)dir. Bu evlerin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. Bölgenin M.Ö. 1200 yıllarında boğazları geçerek Anadolu ya saldıran Firikler tarafından işgal edildiği sanılmaktadır. Burada bulunan evler birer Firik evidir. Sarp kayalıklara ve vadi yamaçlarına oyulmuş bu mağaralar, küp biçiminde olup muntazam merdivenlerle birbirine bağlanmış 4-5 katlı binalar şeklindedir. Bu kaya evlerin Orta Bizans dönemi(842-1204) sonuna kadar kullanıldığı sanılmaktadır. Burada bulunan kaya evler iki derin vadi arasında yüksek bir kaya kütlesi üzerinde kurulmuştur. Asıl yerleşimin bulunduğu kesim nispeten düzlük olup, kayalıkta peribacaları oluşmuştur. Evler bu kayalar üzerine oyularak yapılmıştır. Büyük çoğunluğu güneye bakan evlerin ısınmak, güneş ışığından daha iyi yararlanmak için batıya dönük olanları da vardır. Muslar da 100-150 civarında kaya ev bulunmaktadır. Eteklerde yer alan evler daha basittir. Kaya kütlesinin üzerinde bulunan evler üs tüste ve yanyana 2’li ve 3’lü odalar halinde sıralanmıştır. Odaların büyük çoğunluğu kare veya dikdörtgen planlı, tek oda şeklindedir. Evlerden bir tanesi diğerlerine göre daha geniş, vadiye hakim bir konumda oyulmuştur. İçersinde bir niş, kandil ve meşale delikleri bulunmaktadır. Bazı odalarda yuvarlak ağızlı, içi sıvalı büyük kuyular bulunmaktadır. Bu kuyuların erzak deposu olabileceği tahmin edilmektedir. Yerleşim yerinin batısında bağımsız olarak yapılmış kaya evinin ibadet yeri olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Burada sekiz adet sarnıç bulunmak- tadır. Bu sarnıçları besleyen akarsu bulunmamaktadır. Sarnıçların düşman saldırısında kar ve yağmur sularının biriktirilerek kullanıldığı sanılmaktadır. Yerleşim yerinin orta kesiminde yer alan en büyük sarnıç genel ihtiyaca yöneliktir. Bu kaya evlerin daha düzgün yapılmış olanlarına Solaklar Köyü ve Yuva Köyü yakınlarında bulunan kaya evlerde rastlamak mümkündür.